ANDEKROPPEN

ANDEMATERIALISATION

 

De Bibeltroende och den exegetiska forskningen skulle vinna på att sätta sig in i spiritualismens grundprinciper. Den tydligaste spiritualistiska skildringen i Bibeln om hur andar kan materialisera sig för oss här på jorden finns i Joh. 20:14. Enligt exakt Bibelöversättning ber Jesus här Maria att inte "klamra sig fast" (grek. apto) vid honom. Att Han säger så, beror på att Han vet att Hans andematerialisation inte är färdig i det ögonblick hon försöker gripa tag i Honom. Att andematerialisationen då inte hunnit äga rum fullständigt, påvisas av att Jesus, när den senare fullbordats, låter lärjungarna röra vid Honom. Tomas tvivlaren får t o m sticka in sina fingrar i hans blessyrer från korsfästelsen Joh. 20:27. Andematerialisationen här sker inomhus, och när det har blivit sent, dvs. mörkt. Andar syns bättre i mörker. Jesus har dessutom kommit in i huset fast dörrarna var låsta. Han tillönskar dem frid Joh. 20: 19.

En annan berättelse om andematerialisation finner vi i Mt.17 och i Mk.9 berättelser om Förklaringen. Den utspelar sig på Förklaringsberget, dit Jesus avsiktligt tagit med sig enbart nära vänner till ett avsides ställe, då Han vet att endast de som känner Honom, Hans närmaste vänner, har insikt i vem han är. ("Transfiguration", det engelska ordet för "Förklaringen", ger en sannare bild av förloppet.) Det hade inte varit klokt att låta oinvigda med låga andeenergier komma dit. De skulle ju ha haft en negativ inverkan på och försvårat ande-materialisationen av Elia, Moses som var högt utvecklade ljusa andar.

När sen Elia och Mosess visar sig, frågar Petrus Jesus i Mt.17:4, om han inte ska slå upp tre tält, alltså var sitt tält till Elia, Moses och Jesus. Detta tyder på, att Petrus vet att andematerialisationer framträder i mörker. Det är i enlighet med spiritualistisk erfarenhet att i tältet är det mörkt och lättare att se en transfiguration. Vid fysiska seanser får det medium ur vilket man vill framkalla andar, sitta isolerad i ett kabinett, för att försäkra seans-deltagarna om att mediet inte fuskar genom att slänga ut någon substans omkring sig som ser ut som ektoplasma, den substans som anden materialiserar sig med hjälp av.

Anmärkningsvärt dessutom är, att Jesus i Mt. 17:12, nämner att Elia redan har kommit men att ingen har känt igen honom, vilket tyder på Hans förvissning om reinkarnationens möjlighet.

 Ett annat Bibelställe är Lk. 24, som redogör för Jesus-uppenbarelsen inför lärjungarna på väg till Emmaus. Här är Jesus andematerialisation så ofullständig, att lärjungarna inte känner igen honom. Jesus andematerialisation blir först synlig, när det börjat skymma och Han sökt sig in i ett hus. Andar framträder i sina tydligaste synliga former i mörker. Det visste tydligen Jesus.

I Lk.1: 30-31 får Maria, Jesus moder, besök av ärkeängeln Gabriel, som berättar att Maria ska bli gravid genom den Helige Ande. Genom hennes kropp ska en andematerialisation frambringas och sen bli en materiell kropp. Kraften bakom tillblivelsen av det barn som ska födas kommer direkt ur den Högsta nivån i Andevärlden: Gud. Det överensstämmer med spiritualistiskt bruk, att en ande kan framkallas ur en fysisk kropp, vid materialisations-seanser.

Ektoplasma väller ut ur mediets kroppsöppningar och blir till synliga människokroppar i andeform, som ser ut som när de levde. Men för att Guds Helige Ande, ska kunna leva i en jordisk kropp, måste en kvinnas livmoder komma till hjälp som materiell bas.

 Vi behöver lyssna till andevärldens kunskap och maningar genom viskningar

och rop och likt Maria begrunda det hon hörde ängeln meddela henne.

Med vänlig hälsning
inger thörnqvist

MEDIAL CIRKEL

VÄLKOMMEN TILL MEDIAL CIRKEL 

Det är bra att utveckla sitt mediumskap genom att sitta i rofylld ensamhet och försöka kommunicera med de andar som gått över på Andra sidan. Men utan tvekan är det bästa, att i en gemenskap med andra utveckla sitt mediumskap.

Jag erbjuder dig att träna upp ett sätt att meditera och undervisar om olika erfarenheter och metoder dels i att få andekontakt, dels i att få förståelse för andarnas sätt att kommunicera, för att du ska komma till en djupare insikt om dig själv som medial och din specifika förmåga att ta emot andemeddelanden. 

Jag lär ut de spiritualistiska grundbegreppen och metoderna, samt förklarar vad man måste iaktta som medlem i cirkeln för att den ska fungera bra. Det går t ex inte att utebli från möten. Om man kommer varje gång oberoende av dagsformen, blir cirkeln maximalt effektiv, eftersom alla bör både få möjlighet att meddela och ta emot fler andebudskap.

Vår samlade koncentration på andarna, ger dem mer energier, så att de kan nå oss från de höga frekvenserna på Andra sidan.

 Andarna kontaktar då de själva vill ge viktiga meddelanden, varna och glädja. Deras budskap möter vår andekraft. Enighet och regelbundenhet har en stark attraktionskraft på andevärldens hjälpare.

Metoden fungerar för alla oavsett om du aldrig tidigare varit i kontakt med Andevärlden eller om du redan är i kontakt men vill få hjälp att utvecklas i en grupp med andra med samma målsättning.

Cirkeln ska hjälpa dig att:

Träna på olika sätt att nå transtillstånd

Lära dig sig att känna igen och att skilja på olika andenivåer

Känna in ljud, lukter, syner, och beröring av andar från Andra sidan.

Ta emot meddelanden till dig själv från andevärlden.

Få meddelanden till dig från de andra deltagarna.

Personlig anmälan och info: 070-1183896

 

Inger Thörnqvist, medium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


MEDIAL UTVECKLINGSKURS, ONS. 28/10,18.00

FÖRANMÄLAN NÖDVÄNDIG  070-1183896. 

Föreläsning om spiritualismens historia, andevärlden, dess principer och hur den kan påverka den materiella världen.
En workshop med övningar i bl. a psykometri, avkänning av rumsenergier, husrening,telepati, teleskopi.
Metoder att kommunicera med Andevärlden.
Hur man blir ett medvetet medium.
Hur man får de bästa bevisen.
Hur man blir säkrare som medium. 
Hur man skiljer på egna fantasier och äkta mediala budskap.
Hur man tar till sig kunskap av andra medialt aktiva.

Genom mina många år som aktivt medium, har jag själv övat mig genom Andevärlden och andra medialt arbetande i att bli ett mottagligt medium.
I denna mediala kurs koncentrerar vi oss på att utforska olika vägar till andekommunikation.

VÄLKOMMEN TILL Ingridin-spirit Spiritualistkyrka, Hunnestads byv. 129, 27191 Ystad

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

inger | Svar 31.08.2015 12:01

Hej jag har en kurs med seans 18.00, onsd. den 2 sept, 2015.Anmälan 070-1183896

INGER | Svar 12.06.2015 01:26

Välkomna!

Sanne Lorenzen | Svar 11.06.2015 17:12

Hej
Var har du ditt kurs
Hälsningar
Sanne

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

21.03 | 22:18

tack inger du gjorde ett bra jobb när du rensade vårt hus

...
31.08 | 12:01

Hej jag har en kurs med seans 18.00, onsd. den 2 sept, 2015.Anmälan 070-1183896

...
25.06 | 13:43

Thanks to you, as well, Anna, It was a pleasure to meet you. Good luck in the future!

...
25.06 | 06:58

Thank you for the reading. It put everything in place and gave me a good oversight. Lots to think and act about, and appreciate your good advice.

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS