Någonstans

Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans, 
någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly 
Någonstans 
o någonstans 
har alla tågen gått och alla klockor stannat: 
någonstans inom oss är vi alltid här och nu, 
är vi alltid du intill förväxling och förblandning, 
är vi plötsligt undrans under och förvandling, 
brytande havsvåg, roseneld och snö. 
 
Någonstans inom oss där benen har vitnat 
efter forskares och tvivlares nedsegnade
till förnekat glidande 
till förseglat vikande 
O moln av tröst! 
någonstans inom oss 
där dessas ben har vitnat och hägringarna mötts 
häver fjärran trygghet som dyningarnas dyning 
speglar du vårt fjärran som stjärnans i en dyning 
speglar jag vårt nära som stjärnans i en dyning 
fäller drömmen alltid masken och blir du 
som i smärta glider från mig 
för att åter komma åter 
för att åter komma till mig 
mer och mer inom oss, mer och mera du

Arioso, Lindegren

"De andra"


Även om du uppfattar budskap från andra sidan, kan det vara en god idé att delta i seansen. Om du har tålamod, kommer du kanske underfund med att du faktiskt kan ta emot andemeddelanden och att du någon gång tidigare redan gjort detta, även om du inte föreställt dig dessa andesignaler som verkliga kontaktförsök från andevärlden.

I dagens värld känner sig fler än nånsin pressade av all digital kommunikation och allt konsumtionstryck. Datorvärldens enorma makt över våra liv lägger hinder i vägen för vår kontakt med den andliga världen. Att många blir utbrända är ett resultat av att de inte tar sig tillräcklig tid för sitt liv med andevärlden. Ljusets andar, bl a våra avlidna kära, som känner oss bättre än vi själva gör, kommer med signaler till vår hjälp i svåra situationer, men alltför ofta ger vi oss inte tid att lyssna på dem. Vi blir fattiga inombords, om vi inte får kraft från Ljusets värld som ständigt vakar och värnar om oss.

Många har upptäckt andarnas fantastiska hjälp och närvaro i sitt liv genom att gå på mina seanser. Det otroliga blir verklighet, när du får hjälp från någon ande på den Andra Sidan, som känner till ditt liv och vill leda dig in på rätt väg eller bara säga att de älskar dig och fortfarande är närvarande och kärleksfullt engagerade i ditt liv.

MITT LIV MED ANDEVÄRLDEN

       Andevärlden kom i min bandom till min räddning. När jag var 13 år, under natten efter det att min morfar dött, knuffade något till mig, så att jag plötsligt vaknade och satte mig upp i sängen. Jag hörde morfars röst som meddelade: "Alla tror att de döda är döda, utom de som hör deras röster". Med ens försvann all min sorg och jag fylldes av glädje och somnade.

En annan upplevelse när jag var 6 år: Sen två systrar, som gick i samma dansskola som jag, hastigt dött, såg jag dem som om de ännu levde och jag pratade och umgicks med dem. De berättade att de var överlyckliga i sin nya tillvaro och att de inte längre led. De sa till mig, att jag skulle tala om för alla hur bra de hade det nu och att de inte ville att vi skulle sörja dem. Jag kände mig ofta mer närvarande i deras värld än i den jordiska. Jag upplevde de döda som levande och fick alltid höra att jag fantiserade, när jag såg saker ingen annan såg.

Den första privata sittningen utförde jag 1992 på ett bokcafe´ i Santa Barbara i Kalifornien, Earthling Bookshop. (Redan före en sittning eller seans ser jag händelser i en persons liv.) Denna första sittning var speciell. Jag mottog i tankeform från andevärlden, att jag skulle ge vägledning till en person, som vid det tillfället också satt på det trevliga caféet
.
Efter sittningen lyste personen upp och sa att jag gett honom en personlig nyckel till hans liv och att han uppskattade att jag även sett saker i hans framtid.

Jag driver också ut oönskad andlig aktivitet i hus. Ibland far de dödas andar dit de vill efter döden. Om de är kvar i en grå zon mellan himmel och jord och inte gått över till Guds värld, kan de orsaka stora problem här, som t ex familjesplittring, depression, ångest, och mardrömmar.
Eftersom jag sen länge har nästan alla närstående på Andra Sidan, känner jag deras beskydd mycket starkt. De ger mig ofta viktiga meddelanden och råd via drömmar, syner, och röster. Ibland får en min mediala vän andebudskap till mig.
Min andeguide, Meladina, leder mig kärleksfullt framåt. Hennes guidning omfattar allt från vardagliga frågor till mer sofistikerade ämnen.

Det är en fängslande frihet att ha en Gudstro. Utan den hade jag inte klarat min mediala uppgift!


Födelsedag en vacker vårdag

    För några år sen firade jag min födelsedag med goda vänner. En del av dem tillhör nu min spiritualistiska gemenskap, ingridin-spirit. Födelsedagen inföll på en fin vårdag: Jag lyssnade då till min lilla hund, eftersom jag också kan kommunicera med hundars andar. 
     Mina vänner brukar häpna över att mina hundar är så otroligt sociala och går att resonera med. Hundar kan komma ihåg ett visst antal ord. Om de inte förstår orden, snappar de upp andemeningen i det vi säger. Ofta ger de oss sina svar och man får då skärpa sin uppmärksamhet. Djuren är till för att ge oss kärlek och det är vår uppgift att ge dem den tillbaka. De som misshandlar hundar, är andligen lågt utvecklade individer.
När mina hundar uppfattar andevärlden, visar de en klar reaktion, t ex skäller och följer något osynligt med ögonen. Hundar är utrustade med den fullkomliga tilliten och den ovillkorliga kärleken till oss. Att de står den andliga världen nära, kan bero på att deras förstånd inte är så högt utvecklat och därför inte har vår dövhet för de höga andefrekvenser, som ligger ovanför de låga energier som finns i den värld vi lever i. Ofta kan man avläsa människors karaktär genom sin hunds reaktioner. Hundar går inte, som människor, att lura med lock, pock och fjäsk. De står den andliga världen mycket närmare än vi.

Mellan himmel och jord

En sommardag under en biltur över det vackra Österlen såg jag regnbågen sträcka sig likt ett löfte om skönhet och frihet efter ett plötsligt skyfall. Jag fick en bild framför mig: Det plötsliga skyfallet är som problem och olyckor som oväntat kan slå ner oss. Regnbågen efter skyfallet föreställde jag mig som en inre bild för hur andevärlden kan glädja oss med oväntade mirakler. Efter en tid av sjukdom, sorg och strid, kommer oftast frid och klarhet. Man blir mycket starkare än tidigare och ofta närmare Gud. Jag hoppas detta inger er hopp, ni som blivit sjuka! Vi välsignas alltid i våra lidanden. De ger oss möjlighet att växa till andlig rikedom.
 
Jag kan medialt, likt regnbågen skilja mörker från ljus. När jag hör de himmelska sfärernas harmonier i andemeddelanden, urskönjer jag att de rymmer hela verklighetens andliga spektrum. De låter mig ana en ännu större skönhet än den materiella. Ljud, färger, bilder, symboler, känslor, ord, bokstäver och tankar vill nå oss och ge oss klarhet. 

I en medial dröm jag hade för länge sen, fick jag se att vår värld är uppbyggd av tal, som ligger på olika nivåer med bestämda intervaller längs en lodrät linje: Talfrekvenser. Drömmen visade mig på ett underbart sätt att den synliga världen är uppbyggd enligt en bestämd universell struktur.

Senare har jag förstått, att den andliga världen består av så höga frekvenser, att dess kommunikationsförsök kan vara svårt att upppfatta, eftersom det kolliderar med vår massiva mur av mobil- data- och TV-nät. Något annat som kan blockera andekontakten är vår medvetna tanke- och känsloverksamhet. 

DAMMEN I MIN ANDLIGA TRÄDGÅRD

Hej alla gamla och nya vänner!

Var morgon när jag ser ut genom fönstret på dammen i min trädgård, påminns jag om att livet är oändligt. Att den spegelblanka evighet, vars reflexer vi bara kan se här på jorden, finns gömda inom oss. Våra liv omfamnas av denna Kärlek. Det krävs tålamod för att hitta Det Eviga inom oss.
Vår destination är att bli ett med kärleken, vårt ursprung; att känna att vi alla är olika men lika viktiga trådar i samma väv.

Därför är det vår plikt att respektera andras insikter och att inte som etablerade religioner gör, avgränsa sig från, kritisera och bekämpa andras trosföreställningar.

Det är viktigt att lyssna till Ljusets andar, som når alla platser och tider i form av röster, syner, och tankar, för att hjälpa oss. Om man övar sig i att lyssna till deras röster, får man svar, ofta på ganska oväntade sätt. Har jag ett problem, frågar jag min andeguide om råd. Av svaret förstår jag, att detta alltid funnits inom mig men att jag inte lyssnat.

Dammen, andevärldens bild, säger mig att den lycka vi upplevt på jorden, kommer vi en gång att få uppleva tusenfalt, när döden fört oss till vårt ursprungliga hem.

Flannery och Therese-MINA VATTENKRUS

2004 avlade jag min Teologie Doktors examen.
 Jag tillbringade mitt första stipendieår vid UC 1991-92 i Santa Barbara, CA, för att skriva min avhandling. Den behandlar en katolsk 1900-tals sydstatsförfattare, Flannery O´Connor, som sen länge gått över till andevärlden. Hon har bidragit till att ge sydstatslitteraturen dess särprägel. 
   Att vara en "southerner" innebär att inte förvånas över något och det gör inte hon. Profetiskt sinnade fanatiker, på-kul-religiösa, självgoda plantageägartanter, mirakelfifflare, förrymda massmördare med trosproblem, Bibelförsäljande psykopater, förvirrade gatupredikanter, och kvasi-intellektuella livförsäkringsagenter är bland de originella människor, som trängs i hennes verk, Wise Blood, The Violent Bear It Away, Complete Stories, m fl., (rekommenderad läsning.)  Dessa finns översatta. Observera: Hon är inte tråkig, bara för att hon är religiös.
Hennes brev finns samlade i The Habit of Being och hennes tankar kring att förmedla andlighet litterärt i Mystery and Manners. Dessa finns ännu inte i svensk översättning. Hennes bitande ironi över den moderna organiserade religionens blindhet för sambandet mellan den fysiska världen och Gud, har skakat om många läsare. Den har fått dem att tvivla så mycket på ídén med doktrinär och vanemekaniserad religion, att de börjat bli fasta i sin egen tro. Flickan ni ser på fotot är O´Connor´s skyddshelgon, Therese av Lisieux -- en berömd gudomlig inkarnation i modern tid, som ville lära oss se lidandet som en väg till Gud. Hon dog innan det fruktansvärda 1900-talets alla fasor bröt ut. Hade hon lärt oss för mycket?

Vem har makt över Gud?

Även om jag är teolog, tror jag inte det är meningen att vi ska veta allt om Gud. 
Att göra detta, är det inte att försöka sätta sig över Gud? 
Gudsnaturen blir tvärtom mer och mer gåtfull, ju mer vi närmar oss Gud, som är läromässgt odefinierbar.
Kyrko- och religionshistorien vimlar av sådana djärva försök, allt i akt och mening att utestänga människor från rätten till Gud. Det slutar alltid med politiserad fanatism, krig, hat och förnedring. Rigida gudsbilder fabriceras av makthungriga sjävutvalda auktoriteter, för att tilllbes av dem som befinner sig nedåt i maktpyramiden.
Dessa blinda offer, glorifieras som martyrer, men ömkas av de renhjärtade.
 Läs Saligprisningarna, så ser ni vilka som ska ärva jorden!

Välkommen till vår webbsida

SAMFUNDET INGRIDIN-SPIRIT

 

6. INGRIDIN-SPIRIT: ändamålA. SAMFUNDET BEKÄNNER SIG TILL TRON PÅ MODER GUD, FADER GUD OCH ANDLIGA PROFETER SOM I HISTORIEN UPPENBARAT DEN GUDOMLIGA SANNINGEN OM DET SKAPADES MENING OCH MÅL. 

    B. SAMFUNDET TROR ATT GODA ANDAR KAN FINNA EN VÄG IN I MÄNNISKANS ANDE, ATT VARJE MÄNNISKA I SIN ANDE HAR EN INTUITIV ANDLIG KUNSKAP OCH EN INNEBOENDE ÖNSKAN, VILJA OCH  FÖRMÅGA ATT UTVECKLA DENNA KUNSKAP.

    C. SYFTET MED  SAMFUNDET ÄR ATT FRÄMJA MÄNNISKORS INDIVIDUELLA ANDLIGA UTVECKLING GENOM ATT VIDGA DERAS  MEDVETNA KONTAKT MED ANDEVÄRLDEN VID GUDSTJÄNSTER OCH SEANSER. SAMFUNDET SKA ANDLIGEN TJÄNA INTE BARA MEDLEMMARNA, VARFÖR VI REGELBUNDET HAR FÖRBÖN FÖR LIDANDE MÄNNISKOR I HELA VÄRLDEN.


    D. SAMFUNDET SKA SPRIDA TEORETISK KUNSKAP OM ANDEVÄRLDEN VID FÖRELÄSNINGAR, OCH PRAKTISKA ÖVNINGAR VID KURSER I MEDIAL UTVECKLING SOM GES EN GÅNG I MÅNADEN.

    E. DESSA KURSER SKA GE MEDLEMMARNA VERKTYG ATT KOMMUNICERA MED ANDEVÄRLDEN GENOM ATT DE GÖR ÖVNINGAR I VILKA DE UPPTÄCKER SIN PERSONLIGA MEDIALA FÖRMÅGA.


    F. DESSA ÖVNINGAR ÄR I T EX PSYKOMETRI, TELEPATI, FJÄRRSKÅDNING, HEALING OCH MOTTAGANDE AV ANDEMEDDELANDEN FRÅN ANDRA SIDAN. 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Anna | Svar 25.06.2015 06:58

Thank you for the reading. It put everything in place and gave me a good oversight. Lots to think and act about, and appreciate your good advice.

INGER 25.06.2015 13:43

Thanks to you, as well, Anna, It was a pleasure to meet you. Good luck in the future!

Inger thörnqvist | Svar 22.01.2015 16:31

OBS:
FRÅGOR besvaras INTE HÄR.
RING mig: 070-1183896

Tootsie | Svar 10.07.2013 23:29

Nu har jag träffat honom Inger tack för spådomen att jag skulle hitta mitt livs kärlek.

Barbro | Svar 13.06.2013 18:28

Hej. Kan du hjälpa mig och rensa en gård?

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

21.03 | 22:18

tack inger du gjorde ett bra jobb när du rensade vårt hus

...
31.08 | 12:01

Hej jag har en kurs med seans 18.00, onsd. den 2 sept, 2015.Anmälan 070-1183896

...
25.06 | 13:43

Thanks to you, as well, Anna, It was a pleasure to meet you. Good luck in the future!

...
25.06 | 06:58

Thank you for the reading. It put everything in place and gave me a good oversight. Lots to think and act about, and appreciate your good advice.

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS